top of page

Activitats tecnològiques

Programació

Els que tenen entre 5 i 11 anys tenen tal capacitat per aprendre sobre algoritmes i informàtica, que seria una llàstima esperar fins que fossin adolescents.

Què aporta al nen el fet de saber programar?

Permet desenvolupar el pensament abstracte. Afavoreix el desenvolupament del pensament algorítmic. Posa en marxa processos creatius. Aglutina la utilització de diferents intel·ligències en projectes compartits: lingüística, matemàtica, artística, espacial, musical…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robòtica

La robòtica educativa ha esdevingut un recurs eficaç per al treball interdisciplinari i la millora en els processos d'ensenyament i aprenentatge. 

Què aconseguim aprenent robòtica?

L'alumne adquireix coneixements de forma lúdica i motivadora.  Es treballa de forma col·laborativa respectant el treball del company, controlant la impulsivitat i adquirint millor autonomia.  El nen desenvolupa la creativitat. el pensament crític i el pensament estructurat.  El grup dissenya projectes, cada un d'ells agafa un rol dins de l’equip (el programador, el dissenyador, el constructor ...)

Makers

El món del faci-ho vostè mateix (DIY 'Do It Yourself ) s'ha transformat fent-se digital. Això és el que es coneix com a moviment MAKER.

Què fem en els tallers MAKERS?

Electrònica i electricitat
L'electricitat és una forma d'energia que fa que les coses es moguin i funcionin. L'electrònica és una especialització de l'enginyeria que estudia i utilitza sistemes basats en la conducció i el control de senyals elèctrics. L'alumne aprèn els principis de l'electricitat i l'electrònica adaptats a la seva edat.
Disseny i impressió 3D
Els alumnes a través de la creativitat i la imaginació aprenen a crear els seus propis dissenys que veuran fets realitat gràcies a la impressora 3D. A més a més, desenvolupen la visió espacial en el disseny d'objectes i aprenen a interactuar amb el software específic per al disseny en 3D.
 
Realitat Virtual i augmentada
La realitat augmentada és molt atractiva per a nens i adolescents gràcies a la interacció i la visualització que dóna de l'espai. Ofereix una gran varietat de continguts i ajuda als alumnes a dissenyar els seus propis espais i després visitar-los de manera que la interacció amb la seva obra és totalment vivencial. 

 
 

bottom of page