top of page

Projectes i programes actuals

 

TECNOLAB ha creat una sèrie de projectes educatius per tal d'adequar el procés d’ensenyament i aprenentatge a la realitat actual i futura, on l’experimentació, la investigació i la tecnologia sigui el mitjà per aprendre.  Actualment estem duent a terme els següents projectes en diverses escoles i centres educatius de la comarca del Garraf i Baix Penedès.

 

Tecnolab a l'Escola

TECNOLAB acompanya a les escoles en la implementació de l'aprenentatge tecnològic a l'aula. Posem a l'abast de la comunitat educativa cursos de formació tecnològica per a alumnes i per a personal docent.

Tecnolab Extraescolars

Oferim a les AMPAs i a les escoles interessades incorporar TECNOLAB en la seva oferta extraescolar.   Les activitats són multidisciplinars i abarquen programació, robòtica, electrònica i maker.  

Tecnolab descoberta

La descoberta tecnològica són uns cursos puntuals basats en la tecnologia, l’objectiu dels quals és donar a conèixer i introduir els nens en el camp de la programació, la robòtica i l’electrònica. S'incentiva la part de l'inventor que tots portem a dins.

 

 

Tecnolab en família

TECNOLAB en Família són uns tallers en els quals s’incentiva a pares i fills a què aprenguin junts mitjançant l'ús de tecnologies creatives per tal que vegin la creació tecnològica com una eina accessible, enforteixin els llaços familiars i estableixin connexions socials.

bottom of page